متن کامل خبر

عنوان خبر ::روز حسابدار

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۹/۱۸

فاقد تصویر

متن خبر::

بمناسبت 15 آذر ماه روز حسابدار ، دكتر محمود مختاري رياست واحد  با حضور در اتاق همكاران حسابداري واحد  با اهداي لوحي به ايشان اين روز را تبريك گفتند.