متن کامل خبر

عنوان خبر ::جلسه هم انديشي حوزه و موسسات آموزش عالي شهرستان

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۹/۱۹

فاقد تصویر

متن خبر::

جلسه هم انديشي حوزه و دانشگاه هاي شهرستان در دانشگاه آزاد اسلامي قائنات برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي قائنات: با حضور مديران حوزه و نمايندگان حوزه فرهنگي موسسات آموزش عالي شهرستان ،جلسه هم انديشي حوزه و دانشگاه در خصوص برنامه ريزي 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه در محل سالن كنفرانس دانشگاه آزاد اسلامي قائنات برگزار شد. در ابتداي اين جلسه دكتر محمود مختاري رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات ضمن خير مقدم به مسئولين حوزه فرهنگي دانشگاهها و حوزه به اهميت نقش فرهنگ در بين دانشجويان اشاره نمود . ايشان در ادامه افزود:«تعامل حوزه و دانشگاه جهت تبادل فرهنگ بسيار ضروري ديده مي شود كه با توجه به مسائل روز ضرورت پرداختن به مسائل فرهنگي در دانشگاهها بسيار مهم مي باشد.»