متن کامل خبر

عنوان خبر ::بازديد مسئولين استان از مراكز تحقيقاتي و رشد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۰۹/۲۸

فاقد تصویر

متن خبر::

برگزاري جلسه و بازديد از امكانات و تجهيزات كارشناسان دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي جهت راه اندازي مركز تحقيقاتي و مركز رشد در واحد قاينات