متن کامل خبر

عنوان خبر ::ليست رشته هاي بدون آزمون

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۱۱/۰۱

فاقد تصویر

متن خبر::

ليست رشته هاي بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي قائنات : زمان ثبت نام 30 دي ماه لغايت 10 بهمن ماه

كارشناسي پيوسته:

روانشناسي -رياضيات و كاربردها- فيزيك - مهندسي برق -مهندسي عمران

مهندسي كامپيوتر- نرم افزار

مهندسي كامپيو تر فناوري اطلاعات

مهندسي كامپيوتر

حسابداري

حقوق(از طريق واحد فردوس)

مديريت بازرگاني(از طريق واحد طبس)

مديريت بيمه(از طريق واحد طبس)

علوم ورزشي(از طريق واحد طبس)

مهندسي صنايع(از طريق واحد طبس)

صنايع دستي(از طريق واحد طبس)

فرش(از طريق واحد طبس)

كارداني پيوسته :

علمي-كاربردي حسابداري

علمي-كاربردي الكترونيك-الكترونيك عمومي

علمي كاربردي  الكتروتكنيك- برق صنعتي

علمي كاربردي الكتروتكنيك-تاسيسات الكتريكي

علمي-كاربردي ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

علمي- كاربردي كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

مكانيك خودرو(از طريق واحد طبس

تاسيسات(از طريق واحد طبس)