متن کامل خبر

عنوان خبر ::در فن بازار محصول "كود زيستي مايكوريزا – قارچ هم¬زيست " به عنوان محصول برتر

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۱۲/۰۶

فاقد تصویر

متن خبر::

محصول دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات در دومين نمايشگاه فن بازار به عنوان محصول برتر انتخاب گرديد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات : با تلاش همكاران حوزه معاونت پژوهشي و مركز رشد واحد قائنات و بر اساس ارزيابي نهايي داوران دومين فن بازار دانشگاه آزاد اسلامي با محوريت كشاورزي و منابع طبيعي كه در مورخ 13 لغايت 15 بهمن ماه 97 در تهران برگزار گرديد ، محصول "كود زيستي مايكوريزا – قارچ هم­زيست " به عنوان محصول برتر سطح دوم انتخاب گرديد. طرح دانش بنيان فوق جهت طي كردن مراحل تجاري سازي طبق مقررات دانشگاه در دستور كار قرار گرفته است.