متن کامل خبر

عنوان خبر ::كارگاه آموزشي "توليد و فراوري زعفران ارگانيك

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۷/۱۲/۲۶

فاقد تصویر

متن خبر::

براي اولين بار دفتر آموزش­هاي كاربردي كوتاه مدت واحد قائنات برگزار نمود:

كارگاه آموزشي "توليد و فراوري زعفران ارگانيك "و" توليد و فرآوري فروش زرشك بي دانه "

 به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي قائنات :كارگاه آموزشي "توليد و فراوري زعفران ارگانيك " وهمچنين كارگاه آموزشي باعنوان " توليد و فرآوري فروش زرشك بي دانه " با دريافت شناسه توسط واحد از دفتر توانمنديها و اموزش­هاي كاربردي كوتاه مدت  دانشگاه آزاد اسلامي در واحد قائنات برگزار گرديد. تدريس اين دوره به مدت 8 ساعت را دكتر محمود مختاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات  برعهده داشتند.