متن کامل خبر

عنوان خبر ::در حاشيه برگزاري جشن فارغ التحصيلي

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۲/۱۱

فاقد تصویر

متن خبر::