متن کامل خبر

عنوان خبر ::تفاهم نامه همكاري دانشگاه آزاد اسلامي با شركت تروند زعفران قائنات

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۳/۰۱

فاقد تصویر

متن خبر::

تفاهم نامه همكاري  دانشگاه آزاد اسلامي قائنات با شركت تروند زعفران قائنات

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات تفاهم نامه همكاري في ما بين دانشگاه آزاد اسلامي قائنات با شركت تروند زعفران قائنات با هدف انجام فعاليت هاي مشترك در زمينه هاي توليد ، فروش داخلي و خارجي، فعاليت هاي پژوهشي ، آموزشي و تحقيقاتي مشترك ، برگزاري كارگاههاي آموزشي –پژوهشي به ويژه جهت ارتقاء سطح كيفي محصولات زرشك و زعفران و خشكبار در زمينه هاي ذكر شده منعقد گرديد.