متن کامل خبر

عنوان خبر ::آگهي ترحيم والده گرامي رياست دانشگاه

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۴/۰۱

فاقد تصویر

متن خبر::

پرتو عمر چراغي است كه در بزم وجود

به نسيم مژه بر هم زدني خاموش است

جناب آقاي دكتر محمود مختاري رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات

با كمال تاسف و تاثر ضايعه درگذشت مادر گراميتان را به حضرتعالي و خاندان محترم وابسته صميمانه تسليت عرض نموده ؛ براي آن مرحومه علو درجات و براي جنابعالي و ساير خانواده هاي محترم داغدار صبر و شكيبايي مسالت داريم.

                                                                                                               روابط عمومي دانشگاه