متن کامل خبر

عنوان خبر ::سفررئيس و اعضای کمیسیون آموزش مجلس و معاونان وزارت علوم تحقیقات و فناوری به واحد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۴/۲۲

فاقد تصویر

متن خبر::

با حضور در استان خراسان جنوبي:

رئيس و اعضای کمیسیون آموزش مجلس و معاونان وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات بازديد كردند

 

رئيس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به همراه برخی از معاونان و مدیران وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان، روز چهارشنبه ۱۹ تیر۱۳۹۸ به خراسان جنوبی سفر كردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامي قائنات در اين سفر يك روزه به شهرستان قائنات  آقاي دكتر زاهدي رئيس کمیسیون آموزش مجلس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به همراه فرهاد فلاحتي نماينده مردم شهرستان هاي قائنات و زيركوه در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون آموزش تحقيقات مجلس، معاونان و مدیران وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان ، و برخي مسئولين محلي شهرستان از دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات بازديد بعمل آوردند. اين بازديد با اقامه نماز ظهر وعصر توسط امام جمعه شهرستان قائن حجت الاسلام علي رحماني  آغازگرديد . در ادامه با حضور برسر مزار شهداي گمنام دانشگاه  ضمن اداي احترام به شهدا مراسم غبارروبي مزار شهدا نير صورت پذيرفت. در اين سفر دكتر محمود مختاري رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات گوشه اي از مسائل و مشكلات آموزشي دانشگاه را بيان و پيشنهادات خود را عنوان نمود.  گفتني است :مهندس حيدري معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعي دانشگاه و دكتر نخعي رئيس دبيرخانه هيات امنا دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي در اين بازديد فرهاد فلاحتي نماينده مردم شهرستان هاي قائنات و زيركوه در مجلس شوراي اسلامي را همراهي كردند.  

در حاشيه اين بازديد مهندس حيدري معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعي دانشگاه و دكتر نخعي رئيس دبيرخانه هيات امنا دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي از باغ زرشك ، باغ گل محمدي، باغ پسته ،مجتمع كارگاهي ، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه آزاد اسلامي قائنات بازديد نمودند.