متن کامل خبر

عنوان خبر ::گزارش تصويري سفر معاون امور مجلس و ارتباطات دانشگاه

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۴/۲۲

فاقد تصویر

متن خبر::

رئيس و اعضای کمیسیون آموزش مجلس و معاونان وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات بازديد كردند

گزارش تصويري: