متن کامل خبر

عنوان خبر ::دريافت شناسه دوره آموزشي

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۴/۲۶

فاقد تصویر

متن خبر::

دوره آموزشي "نقشه برداري" به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي قائنات مورد تاييد پژوهشگاه و شبكه هاي آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي قائنات: نظر به اهميت و ضرورت پرداختن به امر آموزش ضمن خدمت كاركنان در حوزه هاي تخصصي و مهارتي ، برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي اموزشي تخصصي كوتاه مدت آزمايشگاهي و كارگاهي باي كاركنان اين حوزه ها ، به منظور توانمندسازي نيروي انساني و در راستاي آموزش­هاي ضمن خدمت صورت پذيرفته است.دكتر محمود مختاري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات در اين باره گفت :«مطابق سنوات گذشته تعداد 24 عنوان دوره آموزشي توسط  دكتر نگاهداري  رئيس پژوهشگاه و شبكه آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي به ميزباني واحدهاي دانشگاهي درخواست كننده مورد تاييد قرار گرفته است». كه از بين 24 عنوان دوره آموزشي، دوره آموزشي با عنوان "نقشه برداري" با كد شناسه 78010به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي قائنات مورد تاييد پژوهشگاه و شبكه هاي آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي قرار گرفته است».