متن کامل خبر

عنوان خبر ::شورای تخصصی پژوهش استان به ميزباني واحد قائنات

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۶/۱۳

فاقد تصویر

متن خبر::

شورای تخصصی پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبي به میزبانی واحد قائنات برگزار شد

شورای تخصصی پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبي در واحد قائنات با حضور حجت الاسلام دكتر تابعي مسئول نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي استان،دكتر هاشمي دبير هيات امنا و رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي، دكتر نخعي رياست دبيرخانه هيات امناي استان، دكتر شريعتي معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبي و رئيس شوراي تخصصي پژوهشي استان ،دکتر محمود مختاري سرپرست واحد قائنات و معاونين پژوهشي واحد هاي استان برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی واحد قائنات، دكتر محمود مختاري در ابتدا ضمن خير مقدم به ميهمانان ايام سوگواري حضرت اباعبدا.. الحسين را تسليت گفتند.  حجت الاسلام دکترتابعي مسئول نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي ضمن تسليت ايام سوگواري حضرت امام حسين(ع) با اشاره به روايتي از پيامبر اكرم (ص) گفت:«سه عامل باعث پيشرفت جوامع انساني مي شود كه اولين عال صداي قلم دانشمندان است ؛ تا زماني كه دانشمندان در جامعه اي فعال باشند اون جامعه رو به رشد خواهد بود و در مسير توسعه قدم برخواهد داشت.» دومين عامل صداي پاي مجاهدين است. حجت الاسلام تابعي با اشاره به دومين عامل پيشرفت جامعه اسلامي  عنوان كرد:«منظور حضور هميشه در صحنه رزمندگان و نيروهاي نظامي و سپاهي و دفاع از مرزها مي باشد» سومين عامل صداي چرخ ريسندگي بانوان است كه منظور حضور بانوان در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي و آموزشي است. ايشان در ادامه افزود:« همه اين عوامل به دانشگاه برمي گردد كه اگر زيرساخت ها و زيربناي كار دانشگاه اساسي بنا شده باشد جامعه رو به پيشرفت و توسعه خواهد بود.»

در ادامه جلسه دكتر هاشمي رياست دانشگاه آزاد اسلامي استان ضمن خير مقدم و تاكيد بر رويكرد اقتصاد مقاومتي در دانشگاه به  دو دغدغه مهم در دانشگاه آشاره نمود:«دغدغه فرهنگي و اقتصادي كه اين دو هر دو در يك اولويت قرار دارند.» ايشان با اشاره به دو دغدغه مهم گفت:« بايد به مسئله اقتصاد مقاومتي توجه ويژه اي داشته باشيم و در مسائل آموزشي و پژوهشي به اقتصاد مقاومتي و فرهنگي توجه كنيم .»رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي عنوان داشت :« در اين شرايط خاص با توجه به پتانسيل و نيروي انساني كه در استان وجود دارد كه همه دست در دست يكديگر تمامي مشكلات دانشگاه مرتفع گردد.»ايشان جلسه شوراي تخصصي پژوهشي را با تاكيد به دو رويكرد اقتصادي و فرهنگي آغاز نمود و در ادامه دستور كار جلسه مورد برسي قرار گرفت.