متن کامل خبر

عنوان خبر ::پاسخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات به شايعات بي اساس در فضاي مجازي

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۶/۲۸

فاقد تصویر

متن خبر::

پاسخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات به شايعات بي اساس در فضاي مجازي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات در پاسخ به اخباري مبني" بر دست خالي نماينده در حوزه آموزش عالي و برگ زرين ديگري از كارنامه نماينده محترم !!! "  اين اخبار را ناآگاهانه و در راستاي تحت الشعاع قراردادن تلاش و پيشرفت هاي اين قطب علمي شهرستان دانست. به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات : اقدامات انجام شده از سوي برخي همشهريان و انعكاس اين مطالب توسط برخي افراد غير مطلع را شايعه پراكني بي اساس و كارشكنانه عليه آموزش عالي شهرستان است.

دكتر محمود مختاري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات افزود: «دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات از فراز افت و خيزهايي كه از سر گذرانيده، اكنون با سابقه 20 ساله و دارابودن رشته هاي تحصيلات تكميلي به عنوان مهم ترين مركز علمي در شهرستان قائنات فعاليت دارد. از ابتداي تاسيس اين دانشگاه تا كنون نمايندگان محترم شهرستان هاي قائنات و زيركوه همواره يار و ياور توسعه و پيشرفت اين دانشگاه بوده اند ؛ بويژه در حدود سه سال اخير با وجود مشكلات بسيار زياد براي واحدهاي دانشگاهي سراسر كشور كه منجر به زيان دهي بسياري از واحدهاي سطح كشور و حتي برخي واحدهاي استان خراسان جنوبي نيز شده است؛ خوشبختانه واحد قائنات با كمك ، حمايت و درايت نماينده محترم مردم شهرستان هاي قائنات و زيركوه كه در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس حضور دارند هنوز جزو بهترين واحدهاي استان و كشور هستيم . با حمايت همه جانبه ايشان  دو رشته ي جديد كارشناسي پيوسته مشاوره و كارداني توليد و فرآوري زعفران(به جمع رشته هاي دانشگاه افزوده شد) ،مركز تحقيقات بتن و مصالح ساختماني ،مركز رشد،ايستگاه تحقيقات زرشك و زعفران،مركز كارآفريني و مركز مشاوره و خدمات روان شناختي راه اندازي شد و در حال حاضر به همشهريان خدمت رساني مي نمايد . »دكتر مختاري در ادامه عنوان داشت: «دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات همچون هر نهاد ديگري چرخه اي سالم براي پويايي بيشتر سازماني در پيش دارد ؛ كه عده اي با نگاه منفعت طلبانه ،عرصه دانشگاه را ميداني براي غرض ورزيهاي شخصي و مطالبات حزبي انگاشته و با خط كشي هاي جانبدارانه ،آموزش مردم را به عنوان اصلي ترين رسالت اين حوزه ،پله اي براي مقاصد سياسي قرار داده اند.»

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي قائنات گفت:« براساس مصوبات وزارت بهداشت حد نصاب هيات علمي براي رشته پرستاري تعيين نموده است كه با توجه به درج اطلاعيه جذب هيات علمي در جرايد متاسفانه متقاضي بومي جهت عضويت به واحد مراجعه ننمود ، بدون مكاتبه و اطلاع قبلي به واحد اواخر مردادماه وزارت بهداشت جذب دانشجو در رشته پرستاري را لغو نمود و اين رشته از دفترچه انتخاب رشته 98 از ليست واحد قائنات حذف گرديد،حذف اين رشته قطعا مي توانست باعث ضربه به دانشگاه گردد؛كه با پيگيريهاي جدي جناب آقاي فلاحتي نماينده مردم قائنات و زيركوه در مجلس شوراي اسلامي در هفته جاري 26 شهريورماه مجوز جذب دانشجو در اين رشته از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي كشور در مهرماه 98 صادر گرديده است . كه جا دارد از تلاش و پيگيري دلسوزانه ايشان سپاسگزاري شود.»

دكتر مختاري افزود: «همچنين در حوزه مدارس حمايتي شهرستان قائن و زيركوه نيز به لطف الهي و مساعدت نماينده محترم مردم در مجلس  و رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان جنوبي توانستيم با وجود شرايط ويژه سال گذشته و امسال، مجددا حضور دانشگاه آزاد اسلامي قائنات را در اين دو شهرستان در حوزه مدارس حمايتي داشته باشيم.» بدیهی است اگر چه در دنیای امروز برخی، از کاربردهای کارآمد تکنولوژی رسانه های مجازی تنها به بهره جویی از آن جهت انتشار دروغ پراکنی و مردم فریبی بسنده کرده اند، اما بی شک دانشگاه آزاد اسلامي قائنات، جلوه گرتر از گذشته خواهد بود و این حاشیه های بی انصافانه، خللی در انگیزه قوی و اراده رفیع دست اندرکاران اين دانشگاه ایجاد نمی کند . "

 

 

 

لازم به توضيح است كه هنوز در شهر قائن برخي از دوستان فعال در عرصه خبرنگاري كمترين اطلاع از سواد رسانه اي داشته و بدون هيچگونه دانش تخصصي در حوزه هايي كه اظهار نظر مي كنند ، باعث ملتهب نمودن فضاي شهرستان مي گردند. بايد به اين دوستان گفته شود كه سياستهاي دانشگاه آزاد اسلامي در سال هاي اخير به هيچ عنوان مبتني بر ارائه رشته هاي مختلف نبوده و دقيقا برعكس نظر اين دوستان نامطلع ، هدف كيفي سازي و تقويت حوزه هاي فرهنگي، علمي –پژوهشي و دانش بنيان مي باشد. علاوه بر اينكه دو رشته جديد به واحد اضافه شده است و كارشناسي پرستاري از مهرماه 98دانشجو مي پذيرد. اعضاي هيات علمي مورد نياز نيز تا اين تاريخ تامين شده ودر فرآيند جذب قرار گرفته اند.اين بي اطلاعي براي خبرنگاران باعث مي شود كه در آينده نيز اخبار آنها تبديل به خبر چوپان دروغگو گردد. اميدواريم اگر نقدي صورت مي گيرد ،عالمانه،دلسوزانه و با اطلاع كامل باشد تا اعتبار خبرنگار و خبرنگاري حفظ گردد.