متن کامل خبر

عنوان خبر ::كارگاه تحكيم خانواده برگزار شد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۹/۰۳

فاقد تصویر

متن خبر::

بمناسبت هفته بسيج برگزار گرديد:

كارگاه آموزشي تحت عنوان " تحكيم خانواده (مهارتهاي زندگي،پيشگيري از طلاق و ..) با همكاري امور فرهنگي و  بسج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي با حضور دانشجويان ، اساتيد و كاركنان برگزار گرديد. مدرس اين دوره  را دكتر حسين صاحبدل استاديارگروه مشاوره واحد برعهده داشت.