متن کامل خبر

عنوان خبر ::آغاز ثبت نام ازدواج دانشجويي

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۹/۰۳

فاقد تصویر

متن خبر::

اطلاعيه:

 ثبت نام ازدواج دانشجويي آغاز شد.

آخرين مهلت ثبت نام 30آذرماه

جهت  كسب اطلاعات بيشتر به دفتر فرهنگ واحد مراجعه نماييد . تلفن32495122 داخلي 101