متن کامل خبر

عنوان خبر ::مانور زلزله در دبستان سما برگزار شد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۰۹/۱۲

فاقد تصویر

متن خبر::

مانور زلزله و ایمنی در یازدهم آذرماه۹۸ در حالی دردبستان پسرانه سما برگزار گردید که هدف اصلی آن تاب‌آوری در مقابل این پدیده است.

اولین مانور زلزله و ایمنی با رویکرد «مدرسه ایمن – جامعه تاب‌آور» در روز دوشنبه ۱۱ آذر، باهمکاری جمعیت هلال احمرشهرستان وهمرای مربی پرتوان شون جناب آقای اکبری وحضوراعضای انجمن اولیای ومربیان که به نمایندگی ازانجمن جناب آقای قاصری،مددی دردبستان پسرانه سمابا به صدا در آمدن زنگ زلزله و ایمنی از سیستم صوت دبستان  به مدت یک دقیقه برگزارگردید.

هدف آن ارتقای آمادگی به‌خصوص قشر دانش‌آموز نسبت به خطر و تبعات وقوع زلزله و چگونگی آمادگی برای مواجهه با آن است.

در این برنامه روش‌های صحیح پناه گیری و خروج ایمن از کلاس‌ها در زمان رخداد زلزله و نیز نحوه انجام اقدامات امدادی مورد نیاز به دانش‌‌آموزان و مربیان آموزش داده شد.

  از این رو،‌ رویکرد این مانور اجرای برنامه «مدرسه ایمن – جامعه تاب‌آور» بوده است.

دانش‌آموزان پس از پناه‌گیری از کلاس‌ها خارج شده و در مکان‌های مشخص شده در حیاط مدارس مستقر شدند.