متن کامل خبر

عنوان خبر ::ديدار انجمن خيرين سلامت شهرستان با رئيس واحد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۱۰/۱۶

فاقد تصویر

متن خبر::

اعضاي انجمن خيرين سلامت شهرستان با دكتر حميد طاهري ديدار نمودند و انتصاب ايشان را تبريك گفتند. در اين ديدار اعضاي انجمن خيرين سلامت قول همكاري و همراهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات در جهت توسعه اين واحد دانشگاهي در شهرستان را دادند.