متن کامل خبر

عنوان خبر ::بازديد رئيس واحد از محل برگزاري امتحانات

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۸/۱۰/۱۶

فاقد تصویر

متن خبر::

دكتر حميد طاهري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائنات از محل برگزاري امتحانات نيمسال اول 99-98 بازديد نمود.