متن کامل خبر

عنوان خبر ::روز تبليغ و اطلاع رساني ديني گرامي باد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۴/۰۱

فاقد تصویر

متن خبر::

تبليغ مرحله شناساند ن وخوب رساندن است، وظيفه اي كه هر مسلمان ار نظر تبليغ دارد،اين است كه بايد احساس در اوپيدا

بشود كه به نوبه خودش حامل پيام اسلام است و اولين شرط رساندن يك پيام الهي اين است كه از هر گونه وسيله اي نمي توان استفاده كرد.