متن کامل خبر

عنوان خبر ::انتخاب دكتر منادي سفيدان عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان رياست كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۴/۰۲

فاقد تصویر

متن خبر::

 

انتخاب دكترعليرضا منادي سفيدان عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي (رئيس سابق واحد زنجان ) به عنوان رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به جامعه دانشگاهيان تبريك وتهنيت باد.