متن کامل خبر

عنوان خبر ::ديداررياست بنياد شهيد با رياست واحد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۶/۱۸

فاقد تصویر

متن خبر::