متن کامل خبر

عنوان خبر ::آغاز برداشت پسته از باغ پسته واحد

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۶/۱۸

فاقد تصویر

متن خبر::