متن کامل خبر

عنوان خبر ::نامگذاري ساختمان اداري وآموزشي پژوهشي واحد بانام خلبانان شهيدغفوري،رامين فر

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۶/۱۸

فاقد تصویر

متن خبر::