متن کامل خبر

عنوان خبر ::پيگيري تصويب رشته اتاق عمل در وزارت بهداشت با حضور نماينده محترم شهرستان قائن وزيركوه

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۶/۲۶

فاقد تصویر

متن خبر::