متن کامل خبر

عنوان خبر ::قابل توجه اساتيد،كاركنان،دانشجويان

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۰۹/۰۱

فاقد تصویر

متن خبر::

به گزارش روابط عمومي واحد: به مناسبت هفته كار آفريني دوره آموزش نوشتن طرح كسب و كاربه صورت مجازي از ساعت 15الي19 با همكاري وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي توسط استاد دكتر محمود مختاري برگزار مي گردد.