متن کامل خبر

عنوان خبر ::برگزاري جلسه شوراي فرهنگي واحد با حضور اما جمعه شهرستان قائن

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۱۰/۰۷

فاقد تصویر

متن خبر::

به گزارش روابط عمومي واحد : جلسه شوراي فرهنگي واحد با حضور امام جمعه شهرستان قائن، رياست محترم واحد واعضاي محترم شورا روز يك شنبه 99/10/07راس ساعت 9 صبح برگزار گرديد.