متن کامل خبر

عنوان خبر ::برگزاري كارگاه "توليدوفرآوري زعفران ارگانيك" براي دومين بار به صورت مجازي در واحد قائنات

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۱۰/۰۸

فاقد تصویر

متن خبر::

به مناسيت هفته پژوهش كارگاه"توليد و فراوري زعفران ارگانيك" به مدت 8 ساعت و براي دومين بار به صورت مجازي در واحد قاينات برگزار گرديد. . مجازي بودن كارگاه اين امكان را فراهم كرد كه متقاضيان از سراسر كشور بتوانند در اين دوره شركت نمايند. در پايان براي 16 نفر شركت كننده دراين كارگاه ، گواهينامه معتبر صادر شد.