متن کامل خبر

عنوان خبر ::انتخاب واحد فناور كيمياگران طبن از دانشگاه آزا د اسلامي واحد قاينات به عنوان فناوربرتر استان وتجليل از مدير عامل اين واحد فناورجناب آقاي سيدمهدي صديقي

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۱۰/۱۷

فاقد تصویر

متن خبر::

انتخاب واحد فناور کیمیاگران طبن از دانشگاه آزاداسلامي قاينات به عنوان فناور برتر استان وتجليل ازمديرعامل اين واحد فناور

به گزارش مرکز رشد واحدهای فناور قاین، واحد فناور کیمیاگران طبن با عنوان ایده محوری تولید دستگاه و محلول گندزدا، متشکل از پژوهشگران فرهیخته وتعدادی از اعضاء هیات علمی دانشگاه های استان خراسان جنوبی به مدیرعاملی آقای سید مهدی صدیقی بر اساس تحقیق و پژوهش تیم نخبه این واحد متشکل از آقایان :دکتر قاسم اسماعیلی، دکتر رسول خسروی، مهندس مهدی کارگر، مهندس جواد جوادپور و سرکار خانم دکتر نگین ناصح ، خانم دكتر اسديان ،بعنوان واحد فناور برتر استان خراسان جنوبی در سال 1399انتخاب گردید.

تجلیل از مدیرعامل این واحد فناور در روز چهارشنبه 10 آذر 1399 در حاشیه مراسم ویدیو کنفرانسی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل ازفناوران و پژوهشگران برگزیده مراکز آموزش عالی و فناوری استان خراسان جنوبی،با حضور دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت.

ا