متن کامل خبر

عنوان خبر ::بازديد كارشناس بهداشت محيط از واحد قاينات

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۱۰/۲۲

فاقد تصویر

متن خبر::