متن کامل خبر

عنوان خبر ::تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۱۰/۲۲

فاقد تصویر

متن خبر::