متن کامل خبر

عنوان خبر ::جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه آزاداسلامي واحد قاينات به روايت تصوير

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۳۹۹/۱۲/۱۹

فاقد تصویر

متن خبر::

به گزارش روابط عمومي واحد:جلسه شوراي فرهنگي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات روز سه شنبه ساعت 13  با حضوراعضاي اين شورا در اتاق رياست واحد برگزارشد.