متن کامل خبر

عنوان خبر ::آزمايش تست قند خون دردانشگاه آد اسلامي واحد قاينات به همت مسئول حوزه پزشكي سركارخانم قرباني انجام شد.

نگارنده ::روابط عمومی

تاریخ ::۱۴۰۰/۰۹/۰۱

فاقد تصویر

متن خبر::