شرح حال استاد

نام و نام خانوادگی::دكتر محمود مختاري

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

گرایش تحصیلی: كشاورزي - اكولوژي گياهان زراعي

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه دانشگاهی: مربی

زمینه ها و علایق پژوهشی:

عضویت در مجامع علمی:

افتخارات علمی و پژوهشی: سوابق پژوهشی - ارائه مقاله تحت عنوان " طراحي کنترل کننده غيرخطي مقاوم ساختار متغير جديد بر اساس کنترل پيشبين براي پروسه هاي صنعتي" در مجله علمی – پژوهشی برق، دانشگاه آزاد واحد شهرمجلسی اصفهان. - ارائه مقاله تحت عنوان "اندازه گيری فليکر و هارمونيک با استفاده از روش دمدولاسيون غير مستقيم در نوزدهمين کنفرانس بين المللی برق. - ارائه مقاله تحت عنوان"بررسی فليکر در سيستم های قدرت و معرفی ساختاری جديد برای فليکرمتر" همایش مرزهای دانش در دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی اصفهان. - ارائه مقاله تحت عنوان " شناسايی و طبقه بندی اغتشاشات کيفيت توان با استفاده از تبديل موجک" همایش مرزهای دانش در در دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی اصفهان. - ارائه مقاله تحت عنوان"Sliding Mode of Anti-lock Braking System" سمینار منطقه ای علوم فنی ومهندسی در عصر نو در دانشگاه آزاد واحد بجنورد. - طرح پژوهشی با عنوان" طراحي کنترل کننده غيرخطي مقاوم ساختار متغيير جديد بر اساس کنترل پيشبين براي پروسه هاي صنعتي در دانشگاه آزاد واحد قاینات. - ارائه طرحی جديد برای سيستم زمين برجها در شرکت مهندسی مشاور منيران - بررسی و مطالعه در مورد ساختارهای مختلف کابلهای قدرت و نوری و پيشنهاد مناسب ترين طرح برای کاربرد خاص در شرکت مهندسی مشاور منيران

شرح مختصر ::

• عضو هيات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات از سال 83 تا کنون. • مدير گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات از اسفند ماه سال 83 تا مهرماه 89 • سرپرست فنی پروژه های کابلی(فشار قوی و فوق فشارقوی) در شرکت مهندسی مشاور نيروی خراسان منيران • سرپرست فنی پستهای فشارقوی در شرکت مهندسی مشاور نيروی خراسان منيران • کارشناس ارشد طراحی و مهندسی کابلهای فشار قوی در شرکت مهندسی مشاور نيروی خراسان منيران از سال 81 • کارشناس ارشد طراحی و مهندسی شبکه زمين پستهای فشار قوی در شرکت مهندسی مشاور نيروی خراسان منيران از سال 82 • کارشناس ارشد طراحی و مهندسی کابلهای فيبر نوری در شرکت مهندسی مشاور نيروی خراسان منيران از سال 82 • کارشناس ارشد طراحی و مهندسی پستهای فشار قوی در شرکت مهندسی مشاور نيروی خراسان منيران از سال 83

دكتر محمود مختاري

تلفن:05632495100

تلفن داخلی :179

زمینه های تدریس

کتب و مقالات چاپ شده

کتاب های چاپ شده

عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال چاپ اطلاعات کامل کتابمقالات ژورنالی چاپ شده

عنوان مقاله نویسندگان عنوان مجله سال چاپ اطلاعات کامل مقالهمقالات کنفرانسی چاپ شده

عنوان مقاله نویسندگان عنوان کنفرانس سال برگزاری اطلاعات کامل مقاله

طرح های منتشر شده:

طرح های پژوهشی ثبت شده

عنوان طرح مجری/ مجریان طرح طرف قرارداد سال تصویب طرح اطلاعات کامل طرح

اطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوانتاریخ فایل

دانلودها

فایل های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سرپرستی پایان نامه ها

دانشجویان دکترا

برنامه هفتگی