شرح حال استاد

نام و نام خانوادگی:: علي اكبر فرجامي

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

گرایش تحصیلی: مهندسی برق - کنترل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد

رتبه دانشگاهی: مربی

زمینه ها و علایق پژوهشی: شناسایی سیستم، کنترل تطبیقی و تطبیقی فازی

عضویت در مجامع علمی:

افتخارات علمی و پژوهشی:

شرح مختصر ::

علي اكبر فرجامي

تلفن داخلی :310

زمینه های تدریس

مدارهای الکتریکی، تجهیزات پست، ریاضی مهندسی

کتب و مقالات چاپ شده

کتاب های چاپ شده

عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال چاپ اطلاعات کامل کتاب



مقالات ژورنالی چاپ شده

عنوان مقاله نویسندگان عنوان مجله سال چاپ اطلاعات کامل مقاله



مقالات کنفرانسی چاپ شده

عنوان مقاله نویسندگان عنوان کنفرانس سال برگزاری اطلاعات کامل مقاله

طرح های منتشر شده:

طرح های پژوهشی ثبت شده

عنوان طرح مجری/ مجریان طرح طرف قرارداد سال تصویب طرح اطلاعات کامل طرح

اطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوانتاریخ فایل

دانلودها

فایل های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل

سرپرستی پایان نامه ها

دانشجویان دکترا

برنامه هفتگی