شرح حال استاد

نام و نام خانوادگی::محمد حسن عبدی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

گرایش تحصیلی: فیزیک ماده چگال

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: ukm

رتبه دانشگاهی: استادیار

زمینه ها و علایق پژوهشی: نیمه هادی های شفاف - لایه های نازک

عضویت در مجامع علمی: عضو هیئت داوری پارک علمی و فن آوری شهرستان قاینات

افتخارات علمی و پژوهشی:

شرح مختصر ::

محمد حسن عبدی

تلفن:05632495140

تلفن داخلی :171

زمینه های تدریس

- کلیه گرایشهای فیزیک - الکترومغناطیس  -   استاتیک  -   دینامیک   -  ریاضی  -    معادلات  دیفرانسیل

کتب و مقالات چاپ شده

کتاب های چاپ شده

عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال چاپ اطلاعات کامل کتابمقالات ژورنالی چاپ شده

عنوان مقاله نویسندگان عنوان مجله سال چاپ اطلاعات کامل مقاله
High magnetic saturation of undoped and cobalt-doped tin oxide prepared by sol–gel method annealed in air and nitrogen gasمحمد حسن عبدی-journal sol - gel science and technology2017مشاهده
The role of cobalt doping on magnetic and optical properties of indium oxide nanostructured thin film prepared by sol–gel methodمحمد حسن عبدی-Materials Research Bulletin2015مشاهده
Structural, electrical and magnetic characterization of nickel-doped tin oxide lm by a sol-gel methodمحمد حسن عبدی-Scientia Iranica2014مشاهده
Deposition and Characterization of Chromium Doped Tin Oxide Transparent Conducting Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Techniqueمحمد حسن عبدی-Applied Mechanics and Materials2013مشاهده
Structural and optical characterisation of undoped and chromium doped tin oxide prepared by sol–gel methodمحمد حسن عبدی-applied surface science2013مشاهده
Transparent semiconductor thin films, Cr doped SnO2 (Sn1−xCrxO2: x = 0.0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.10, 0.20) were deposited onto glass substrates by a sol–gel method. The thermal gravitational analysis showed that mass lost happened at 120 °C due to evaporatioمحمد حسن عبدی-applied surface science2013مشاهده
Electrical transport, microstructure and optical properties of Cr-doped In< sub> 2 O< sub> 3 thin film prepared by sol-gel methodمحمد حسن عبدی-Journal of Alloys and Compounds2013مشاهدهمقالات کنفرانسی چاپ شده

عنوان مقاله نویسندگان عنوان کنفرانس سال برگزاری اطلاعات کامل مقاله
Deposition and Characterization of Chromium Doped Tin Oxide Transparent Conducting Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Techniqueمحمد حسن عبدی-electrical application2013مشاهده
Effect of Cr doping in the microstructure, electrical and magnetic properties of In2− xCrxO3 system (x= 0.1 and x= 0.2)محمد حسن عبدی-THE 2013 UKM FST POSTGRADUATE COLLOQUIUM: Proceedings of the Universiti Kebangsaan Malaysia, Faculty of Science and Technology 2013 Postgraduate Colloquium2013مشاهده

طرح های منتشر شده:

طرح های پژوهشی ثبت شده

عنوان طرح مجری/ مجریان طرح طرف قرارداد سال تصویب طرح اطلاعات کامل طرح

اطلاعیه ها


اطلاعیه های ثبت شده

عنوانتاریخ فایل

دانلودها

فایل های ثبت شده

عنوان نویسندهتاریخ فایل
Effect of Cr Doping in the Microstructure, Electrical and Magnetic Properties of In2-xCrxO3 System (x=0.1 and x=0.2)محمد حسن عبدی۱۳۹۵/۰۶/۰۳دانلود
Electrical transport, microstructure and optical properties of Cr-doped In2O3 thin film prepared by sol–gel methodمحمد حسن عبدی۱۳۹۵/۰۶/۰۳دانلود
The role of cobalt doping on magnetic and optical properties of indium oxide nanostructured thin film prepared by sol–gel methodمحمد حسن عبدی۱۳۹۵/۰۶/۰۳دانلود
Structural, electrical and magnetic characterization of nickel-doped tin oxide lm by a sol-gel methodمحمد حسن عبدی۱۳۹۵/۰۶/۰۳دانلود
Deposition and Characterization of Chromium Doped Tin Oxide Transparent Conducting Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Techniqueمحمد حسن عبدی۱۳۹۵/۰۶/۰۳دانلود
Structural and optical characterisation of undoped and chromium doped tin oxide prepared by sol–gel methodمحمد حسن عبدی۱۳۹۵/۰۶/۰۳دانلود

سرپرستی پایان نامه ها

دانشجویان دکترا

برنامه هفتگی

 

8-10

10-12

12-13

13-15

15-17

17-19

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

رفع اشکال دانشجویان

رفع اشکال دانشجویان

 

رفع اشکال دانشجویان

 

کلاس

کلاس

 

دوشنبه

رفع اشکال دانشجویان

 

رفع اشکال دانشجویان

 

رفع اشکال دانشجویان

 

کلاس

کلاس

کلاس

سه شنبه

رفع اشکال دانشجویان

 

رفع اشکال دانشجویان

 

رفع اشکال دانشجویان

 

کلاس

کلاس

کلاس

چهارشنبه

 

 

 

 

کلاس

کلاس

پنج شنبه