اطلاعيه شوراي پژوهشي

جلسه شماره 64  مورخ  22/04/1395

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

راي شوراي

اقدام دانشجو

1

ابوالفضل قربان زاده

حسابداري

موافقت به شرط انجام اصلاحات

مراجعه به تحصيلات تكميلي

2

نرگس احوالي دوم

حسابداري

موافقت به شرط انجام اصلاحات

       مراجعه به تحصيلات تكميلي

3

سعيده محمد بيگي

علوم تربيتي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

4

علي سوري

علوم تربيتي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

5

محمد قربان زاده

علوم تربيتي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

6

علي محمد قانوني مژن آبادي

علوم  تربيتي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

7

زهره نيازمند بيلندي

حسابداري

موافقت به شرط حذف مشاور

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

8

حسن محمدي مژن آبادي

علوم تربيتي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

9

رضا زنگويي

حسابداري

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

10

احسان رادمنش

حسابرسي

مخالفت

 مراجعه به تحصيلات تكميلي

 

تذكر :

1.       پروپزال را حتما در سايت   irandoc.ac.ir  ثبت و كد رهگيري دريافت نموده، روز دفاع تحويل نماييد. در صورت عدم ثبت عواقب به عهده دانشجوست.

2.       شماره جلسه و تاريخ جلسه شوراي پژوهشي را حتما يادداشت و براي مراجعه بعدي و فرم اعلام آمادگي دفاع به ياد داشته باشيد.

3.       تاكيد مي شود پروپوزال ها و پايان نامه ها فقط توسط خود دانشجو و كامل تحويل دفتر گردد موارد داراي نقص ارسال نخواهد شد.

 

با تشكر

مدير تحصيلات تكميلي و پژوهشي واحد