اطلاعيه شوراي پژوهشي

جلسه شماره 66  مورخ  24/06/1395

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته

راي شوراي

اقدام دانشجو

1

غلامعباس احمديان سلامي

علوم تربيتي

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

2

سميه دستوري

علوم تربيتي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

3

فاطمه قاسمي

علوم تربيتي

موافقت  

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

4

الهام صياد شهري

علوم تربيتي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

5

احمد نظري

علوم تربيتي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

6

حسن كشتگر

روانشناسي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

7

فريبا طحان زاده

علوم تربيتي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

8

احسان رادمنش

حسابرسي

مخالفت

مراجعه به تحصيلات تكميلي

9

طيبه اويسي

روانشناسي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

10

بتول مبين

علوم تربيتي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

11

مرضيه عرب

علوم تربيتي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

12

سييده مريم موسوي

حسابرسي

موافقت

  ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

13

صديقه صفرنژاد

علوم تربيتي

موافقت

   ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

14

عليرضا فتح آبادي

حسابرسي

موافقت

 ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

15

عفت پژوهنده

حسابداري

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

16

مجتبي برومند

حسابداري

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

17

مليحه ابراهيميان اول

حسابداري

موافقت

ثبت ايران داك وشروع كار پايان نامه

18

ابوالفضل قربان زاده

حسابداري

مخالفت

جهت اصلاحات به تحصيلات تكميلي مراجعه شود.

 

تذكر :

1.       پروپزال را حتما در سايت   irandoc.ac.ir  ثبت و كد رهگيري دريافت نموده، روز دفاع تحويل نماييد. در صورت عدم ثبت عواقب به عهده دانشجوست.

2.       شماره جلسه و تاريخ جلسه شوراي پژوهشي را حتما يادداشت و براي مراجعه بعدي و فرم اعلام آمادگي دفاع به ياد داشته باشيد.

3.       تاكيد مي شود پروپوزال ها و پايان نامه ها فقط توسط خود دانشجو و كامل تحويل دفتر گردد موارد داراي نقص ارسال نخواهد شد.

 

با تشكر

مدير تحصيلات تكميلي و پژوهشي واحد