برنامه کارآموزی پرستاری سلامت جامعه، فرد و خانواده، محیط دانشجویان ترم3 پرستاری دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاینات

 

 

تاریخ

نام و نام خانوادگی

 

10/7/95 تا28/7/95

29/7/95 تا 18/8/95

19/8/95 تا 9/9/95

11/9/95 تا30/9/95

نجمه ابراهیمی- سلام باباپور-    پروین بازوند-زهرا باستانی-  بهرام پورضا- فاطمه جلیلی دربندی-یزدان نوروززاده-مرتضی مرادی

مرکز بهداشت شماره 2

-

-

-

عبدالواحد رحیمی-  صلاح الدین صحراگرد - محمدمهدی شریفی فر-علیرضا صباغی-کوثر عباسیان-ندا عطایی-مهدیه عابد- مهلاسالاری

-

مرکز بهداشت شماره 2

-

-

علی عسگری دشت بیاض-  نیما فرزادفر – مرتضی کوشش-سجاد قادری-مریم غفوری –فرشته مجرد -مرضیه محمدی-مهسا سروش

-

-

مرکز بهداشت شماره 2

-

محمدحسین فلاحت- ایمان اسماعیلی-مجید احتشام زاده -مرتضی رجب زاده- زهرا نظام پور-فائضه خویی-زهرا عدالتیان-زهرا حسنی

-

-

-

مرکز بهداشت شماره 2

 

·        ایام کارآموزی: شنبه تا پنج شنبه ساعت کارآموزی:30/7 تا 30/13

·        جابجایی در گروه ها ممنوع می باشد.

·        استفاده از موبایل در ساعات کارآموزی ممنوع می باشد.

·        استفاده از لباس فرم و رعایت شئونات اسلامی و مقررات مرکز الزامی می باشد.

·        مربی: آقای پروانه